Hvor stor formue har du sammenlignet med andre på din alder?

Type: ABCepos
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

I nedenstående tabel kan du se, hvor stor din formue skal være, for at være i fx top 10 pct. på dit alderstrin. Formuen er opgjort som værdien af bolig, pension (fratrukket 40 pct. skat), bil, aktier, obligationer, indestående på bankkonti mv. fratrukket gæld.

Eksempelvis har en 40-årig i gennemsnit en nettoformue på 752.000 kr. For at være i top 10 blandt de 40-årige skal formuen mindst være på 1.782.000 kr. Har man derimod mindre end 159.000 kr. i formue, er man blandt de 25 pct. med de laveste formuer (bund 25).

Footnotes

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk