Danmark har det næsthøjeste offentlige forbrug blandt OECD-landene

Type:ABCepos
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

I Danmark udgør det offentlige forbrug 25,0 pct. af BNP i 2017. Det er det næsthøjeste blandt alle 35 OECD-lande, kun overgået af Sverige, jf. figuren. I Tyskland udgør det offentlige forbrug 19,5 pct. af BNP.

Det offentlige forbrug dækker primært lønudgifter til offentligt ansatte samt udgifter til offentligt varekøb, fx kontorudstyr og rengøring. Derimod er indkomstoverførsler (fx folkepension, SU og kontanthjælp) ikke en del af det offentlige forbrug.

Footnotes

  Tags

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør