Støt CEPOS

En personlig donation er en tilkendegivelse af støtte til CEPOS’ mission og arbejde for frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt – helt kort for ”Et rigere og friere Danmark”. CEPOS finansieres udelukkende af private midler, da vi ikke modtager, eller ønsker at modtage, nogen form for direkte offentlig støtte.

Gå til siden

Kommunepotentiale 2019

Landets 98 kommuner kan i 2019 tilsammen spare ca. 38 mia. kr., hvis de formåede at prioritere og anvende ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som i 2019 er Vejle.

Undervisningseffekt

Dyhrs Skole i Slagelse ligger i top, og Nysted Efterskole i Guldborgsund ligger i bund, når det gælder, hvor meget skolerne løfter deres elevers faglige niveau.

Fordelingspolitisk redegørelse 2019

I Fordelingspolitisk Redegørelse 2019 beskriver og analyserer CEPOS udviklingen i indkomster, fordeling og incitamenter. Det sker primært ud fra egne analyser og beregninger på Danmarks Sta-tistiks personregistre og Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel.