Kommunepotentiale 2019

Landets 98 kommuner kan i 2019 tilsammen spare ca. 31 mia. kr., hvis de formåede at prioritere og anvende ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som i 2019 er Vejle.

Undervisningseffekt

Se listen: Hvor gode er skolerne til at løfte eleverne fagligt?

Fordelingspolitisk redegørelse 2020

I Fordelingspolitisk Redegørelse 2020 beskriver og analyserer CEPOS udviklingen i indkomster, fordeling og incitamenter. Det sker primært ud fra egne analyser og beregninger på Danmarks Statistiks personregistre og Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel.