Kommunepotentiale 2019

Landets 98 kommuner kan i 2019 tilsammen spare ca. 38 mia. kr., hvis de formåede at prioritere og anvende ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som i 2019 er Vejle.

Stor variation i pædagogernes sygefravær

Sygefraværet blandt de knap 66.000 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske ledere er højt. Men det er ikke kun det gennemsnitlige sygefravær, som er højt. På tværs af kommunerne er variationen i sygefraværet stort.