Hvordan kan jeg støtte?

Du kan støtte vores arbejde med et engangsbeløb eller blive fast CEPOS-donor.

Se detaljer på siden Støt os, for at finde forskellige metoder til at støtte CEPOS.

Skattefradrag

Når du støtter CEPOS, kan du trække dit bidrag fra i skat. CEPOS er nemlig godkendt som almennyttig fradragsberettiget organisation af SKAT (Ligningslovens §8A og §12 stk. 3), og da der ikke er nogen bagatelgrænse for fradrag, er alle bidrag til CEPOS dermed fradragsberettigede.

Herunder finder du reglerne:

 1. Fradrag for private
 2. Fradrag for virksomheder
 3. Vedrørende indberetning af CPR-nr.

Vil du læse mere, har SKAT udgivet pjecen "Gaver til velgørende foreninger".

Arv og testamente

CEPOS er som beskrevet alene finansieret af private bidrag.

Arv er et af de områder, hvor det er muligt for privatpersoner at bidrage til vort arbejde. Ved at testamentere selv en mindre del af din formue er du med til at gøre en forskel for at sikre et Danmark med frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt. 

Ingen boafgift

Da CEPOS ikke betaler boafgift til staten, går hele det testamenterede beløb ubeskåret til institutionens arbejde. CEPOS er godkendt som fradragsberettiget organisation af SKAT (”Almennyttig”: Ligningslovens §8A og §12 stk 3) og også af Danmarks Forskningspolitiske Råd (”Forskningsinstitution”: Ligningslovens §8H).

En gestus for fremtidens Danmark

CEPOS forsker, udgiver analyser, underviser og afholder konferencer om en lang række samfundsforhold af afgørende betydning for Danmarks fremtid/fremtidige udvikling. Er der et særligt forsknings- eller analyseområde, der ligger dig på sinde, er det via testamente muligt at øremærke arven til et sådant område. 

Ved større donationer er det muligt at blive navngiver for et særligt projekt eller et særligt forskningsområde. Se listen over områder og eksempler på navngivninger og sponsorater her.

Kontakt CEPOS på tlf. +45 3345 6042 vedr. disse muligheder.

Sådan testamenterer du til CEPOS

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til CEPOS, skal du oprette et testamente. Uden et testamente bliver arven fordelt efter arvelovens regler, og så får CEPOS ikke del i arven. Heller ikke selvom du ingen legale arvinger har - i så fald tilfalder hele arven staten.

Hvert år havner store beløb et andet sted end afdøde havde tiltænkt, ganske enkelt fordi der ikke var skrevet testamente. 

Formelle krav til udformning af testamente

Der er præcise formkrav til udformning af testamenter, som du skal overholde for at skrive et gyldigt testamente. 
Testamentet skal være skriftligt, og testamentet skal være underskrevet af en notar eller 2 vidner. 

Det kan du testamentere til CEPOS

 • Et bestemt beløb eller en bestemt ejendel
 • En procentdel af din formue
 • Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betal
 • Gaver ved særlige lejligheder

Nogle fødselarer eller jubilarer ønsker, at gæster eller forretningsforbindelser giver et bidrag til CEPOS i stedet for at komme med gaver, blomster, vin eller lignende. Dette ønske vil typisk være noteret i indbydelsen og/eller annoncen.

Der kan også være personer, du ønsker at give en julegave, som selv ønsker - eller hvor du vælger - at gaven skal være et bidrag til CEPOS.

Forskellige betalingsmuligheder

Sådan indbetaler du på girokort

Indbetal dit bidrag på gironummer 80615728 til CEPOS, Landgreven 3,3, 1301 København K. Husk at skrive følgende oplysninger på girokortet:

 1. Dit eget navn og adresse. 
 2. Navn og adresse på fødselar/jubilar/julegavemodtager.

Sådan indbetaler du via netbank

Betaler du via netbank, skal du benytte kortartkode 01 og gironummer: 80615728. Husk at skrive følgende oplysninger i tekstfeltet:

 1. Dit eget navn og adresse.
 2. Navn og adresse på fødselar/jubilar/julegavemodtager.

CEPOS siger tak

CEPOS sender en tak for det samlede beløb til fødselaren, jubilaren eller julegavemodtageren og, for de to førstnævntes vedkommende, en liste med navne på alle, der har givet et bidrag.

Takkekort

Hvis du som modtager gerne vil have CEPOS til at takke dem, der har givet et beløb i anledning af din mærkedag, skal du blot orientere os om dette.

Vi har kort med illustrationer af Rasmus Sand Høier og Kurt Westergaard, vi anvender til dette formål. Grundet omkostningerne ved dette modtager kun givere af beløb over 250 kr. et sådant takkekort.