Opbakning til solnedgangsklausuler i regeringens anti-terrorpakke

Type: Analyse
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

Regeringens anti-terrorpakke indebærer alvorlige indgreb i borgernes frihed, og bør derfor ikke forblive ved magt længere end absolut nødvendigt. CEPOS foreslår, at terrorpakken forsynes med en udløbsdato eller såkaldte solnedgangsklausuler. Forslaget møder stor opbakning i befolkningen. Ifølge en undersøgelse fra Catinét støtter 61 pct. af danskerne CEPOS’ forslag om solnedgangsklausuler. CEPOS anbefaler endvidere, at vedtagelsen af terrorpakken udsættes, og at en anti-terrorlovgivningskommission inddrages i lovgivningsarbejdet især med henblik på at vurdere om den nuværende terrorbeskyttelse er utilstrækkelig ligesom kommissionen skal inddrages, når politikerne ved udløbsdatoen evt. skal forlænge anti-terrorlovene.

Footnotes

  Download Article

  Download File size: 38.2 KB

  Share this page

  Download Article

  Download File size: 38.2 KB

  Share this page