Arbejdstimer pr. beskæftiget er faldet med 30 pct. siden 1966

Type: ABCepos
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

Antallet af arbejdstimer pr. beskæftiget er faldet fra ca. 2.000 timer om året i 1966 til i dag at udgøre knap 1.400 timer, et fald på ca. 30 pct. Udviklingen med lavere arbejdstid pr. beskæftiget skyldes blandt andet øget velstand samt at flere kvinder deltager på arbejdsmarkedet som deltidsbeskæftigede. Derudover steg den øverste marginalskat frem til 1986 (til 73 pct.), hvorefter den er blevet nedsat til 56 pct. i dag. Faldet i marginalskatten siden slutningen af 80’erne er omtrent sammenfaldende med, at nedgangen i arbejdstiden stoppede.

Arbejdstiden aftales overordnet set mellem arbejdsmarkedets parter. Politikerne har primært mulighed for at påvirke arbejdstiden gennem ændringer i marginalskatten, idet en lavere marginalskat øger incitamentet til at arbejde en time ekstra.

Footnotes

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk