Kun 1 ud af 4 udbudsegnede opgaver er konkurrenceudsatte i det offentlige

Type: ABCepos
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

I alt er der offentlige opgaver (som fx hospitaler, plejehjem og togdrift) for 507 mia. kr., der egner sig til at blive udsat for konkurrence fra private. Heraf er det kun opgaver for 126 mia. kr., der i dag er konkurrenceudsat, altså kun 1 ud af 4. Dermed er der fortsat udbudsegnede opgaver for 381 mia. kr., der ikke er udsat for konkurrence.

Øget konkurrenceudsættelse forbedrer erfaringsmæssigt ressourceudnyttelsen og kan medføre bedre service og/eller lavere priser. Den samfundsøkonomiske gevinst ved at konkurrenceudsætte alle udbudsegnede opgaver kan opgøres til 33 mia.kr. årligt.

Læs mere: "Mere konkurrence i det offentlige", november 2016, rapport udarbejdet af konkurrenceraadgivning.dk for CEPOS.

Footnotes

    Share this page

    Authors

    Share this page

    Authors