Danmark har OECD’s højeste skattetryk

Type: ABCepos
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

Skattetrykket i Danmark på 46,3 pct. er det højeste blandt OECD-landene i 2019 (pt. det seneste år, hvor en international sammenligning foreligger), jf. figurenDanmark efterfølges af Frankrig, Belgien og Sverige. 

Skattetrykket beregnes som provenuet fra skatter og afgifter divideret med BNP, dvs. skattetrykket indregner alle skatter og afgifter, ikke kun udvalgte dele som fx skat på lønindkomst. 

Det fremføres til tider, at det danske skattetryk skulle være overvurderet, fordi indkomstoverførsler i Danmark beskattes. Det er isoleret set korrekt. Men andre forhold trækker den modsatte vej. En stor del af skatterne i Danmark er forbrugsskatter, som indgår i BNP og dermed bidrager til en undervurdering af skattetrykket. Desuden bør der også korrigeres for, at nogle lande giver direkte børnefamilieydelser, mens andre giver skattefradrag for børn.  

For 2014, hvor Danmark også havde det højeste skattetryk blandt OECD-landene, har Finansministeriet konkluderet, at når man foretager disse korrektioner, så havde Danmark fortsat det højeste skattetryk:  

”Samlet set fører korrektionerne til en forhøjelse af de opgjorte skattetryk…. Yderligere ses det, at Danmark endnu tegner sig for det største skattetryk…”Kilde: Finansministeriet, endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 286 (Alm. del) af 26. april 2016.   

Det høje danske skattetryk er ikke et midlertidigt fænomen: Danmark har haft det højeste skattetryk fra 2002, hvor Danmark overtog førstepladsen fra Sverige, til 2017, hvor Frankrig overtog førstepladsen og fastholdt den i 2018Island havde et ekstraordinært højt skattetryk i 2016 på 51,6 pct., hvilket skyldes en engangsskattebetaling på ca. 15 pct. af BNP fra banksektoren. Teknisk set havde Island dermed det højeste skattetryk i 2016.  . Og siden 1993 har Danmark uafbrudt været i top-2.  

Når myten om, at Danmark ikke skulle have et af OECDs højeste skattetryk, er opstået, skyldes det formentligt, at man anvender opgørelser af beskatningen af lønindkomst. Disse opgørelser indregner altså ikke alle skatter og afgifter og angiver således ikke det samlede skattetryk. 

Footnotes

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk