Danmark har det 5. højeste offentlige forbrug blandt OECD-landene

Type: ABCepos
Table of contents×

I Danmark udgør det offentlige forbrug 24,1 pct. af BNP i 2019. Det er det femtehøjeste blandt alle 37 OECD-lande, kun overgået af Sverige, Holland, Norge og Island jf. figuren. I Tyskland udgør det offentlige forbrug 20,3 pct. af BNP.  

Det offentlige forbrug dækker primært lønudgifter til offentligt ansatte samt udgifter til offentligt varekøb, fx kontorudstyr og rengøring. Derimod er indkomstoverførsler (fx folkepension, SU og kontanthjælp) ikke en del af det offentlige forbrug. 

Footnotes

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk