Danmark har de 5. højeste offentlige udgifter blandt OECD-landene

Type: ABCepos
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

I Danmark udgør de offentlige udgifter 49,8 pct. af BNP i 2019, svarende til 1.151 mia. kr. Det er det 5. højeste blandt alle OECD-lande, jf. figuren. De offentlige udgifter består primært af offentligt forbrug (fx sygehusydelser, uddannelse og ældrepleje), indkomstoverførsler (fx folkepension, SU og kontanthjælp), offentlige investeringer, subsidier samt renteudgifter.  

Footnotes

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk