630.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst

Type: ABCepos
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

Ca. 630.000 personer i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst, svarende til knap 20 pct. af alle 18-64-årige. Det drejer sig blandt andet om 190.000 personer på dagpenge og kontanthjælp, 199.000 på førtidspension, 49.000 personer på efterløn, 57.000 på sygedagpenge samt 49.000 personer på barselsdagpenge, jf. figuren. I de 630.000 personer er der derimod ikke indregnet personer på SU eller folkepension.

En stor del af de 630.000 personer kan ikke komme i beskæftigelse. Men nogle kunne godt, hvis man gennemfører reformer. Der kan eksempelvis gennemføres reformer af kontanthjælp, dagpenge, efterløn og skattesystemet for at øge incitamentet til at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst. Eksempelvis beregnede Dagpengekommissionen, at en nedsættelse af dagpengesatsen med 10 pct. vil øge beskæftigelsen med ca. 13.000 personer. Et stop for tilgangen til efterløn i 2021 kan løfte beskæftigelsen med 22.000 personer i 2027. Kilde: Svar på Skatteudvalgets spørgsmål 199 af 15. marts 2019

Footnotes

  Tags

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør