Bliv Sponsor / Forny Sponsorat

Beløb Kr.

Analyser & notater  

Print side Tip en ven
Se liste over samlede notater    
torsdag 24. april 2014

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Eksportudviklingen spiller en stor rolle for både den danske beskæftigelse og vækst. Fra 2008 til 2013 faldt den danske industribeskæftigelse med 22 pct. (83.000 beskæftigede), og selv fra 2012 til 2013 var der et fald på godt...


onsdag 23. april 2014

Danmark har 10 gange flere sundhedsforsikrede end Sverige

En ny analyse fra CEPOS viser, at andelen af sundhedsforsikrede i Danmark er knap 10 gange større end i Sverige. 2,9 mio. danskere havde således en privat sundhedsforsikring i 2012, svarende til 52 pct. af befolkningen, mens...


onsdag 23. april 2014

Halvdelen af danskerne har nu en privat sundhedsforsikring

I et nyt notat har CEPOS set på udviklingen i danskernes brug af private sundhedsforsikringer. Analysen viser, at der de seneste 10 år er sket en markant vækst i private sundhedsforsikringer, således at ca. 2,9 mio. danskere i...


onsdag 23. april 2014

Sundhedsforsikringer spiller en større rolle i privathospitalernes økonomi

I et nyt notat har CEPOS set på, hvor stor en andel af privathospitalernes økonomi, der drives af behandling af hhv. forsikringspatienter og offentlige patienter. Analysen viser, at privathospitalerne for første gang tjente...


lørdag 19. april 2014

Privathospitalernes udbudstakst: 43 pct. af DRG-taksten

CEPOS offentliggør i dag en ny analyse, der viser, at privathospitaler via udbudsaftaler med regionerne kan foretage behandlingerne til gennemsnitligt 43 pct. af DRG-taksten, hvilket umiddelbart er under halv pris af, hvad...


tirsdag 15. april 2014

Konsekvenser af ændringer af registreringsafgiften

I en ny analyse, har CEPOS beregnet konsekvenserne af forskellige ændringer af registreringsafgiften. Resultatet af analysen viser bl.a., at selv større lettelser af registreringsafgiften vil være fuldt selvfinansierende og,...


lørdag 12. april 2014

Den skattemæssige begunstigelse af boligejere er forsvundet

I den offentlige debat fremhæves det stadig ofte – både af økonomer og politikere – at der kan opnås en samfundsøkonomisk gevinst ved at hæve boligskatten og dermed mindske den skattemæssige begunstigelse af boligejere. Det...


fredag 11. april 2014

Real pensionsskat på over 100 pct. for 60-årige bundskatteydere

CEPOS udsender i dag et notat om den reelle sammensatte marginalskat på afkastet af pensionsindbetalinger. I beregningerne tages der bl.a. hensyn til inflation, pensionsafkastskat samt indkomstaftrapning af pensionstillæg og...


torsdag 10. april 2014

Privathospitalernes nedtur fortsætter – markedsandelen er faldet med 54 pct. på 3 år

Alene fra 2010 til 2013 er privathospitalernes markedsandele faldet med 54 pct. De seneste tal viser, at den private andel ligger på 1,03 pct., hvilket er det laveste niveau siden 2007. Det viser et nyt CEPOS-notat, som også ser...


onsdag 9. april 2014

Lavere selskabsskat skaber flere jobs fra udenlandske investeringer

Der bliver skabt færre nye arbejdsplader fra udenlandske investeringer i Danmark end i mange andre lande. Derfor har CEPOS i en ny analyse set på, hvad der påvirker niveauet af jobskabelse fra nye udenlandske investeringer og...


onsdag 9. april 2014

Udlandet fravælger Danmark som investeringsland

Der bliver skabt færre nye arbejdspladser fra udenlandske investeringer i Danmark end i mange andre lande. Danmark indtager således blot en 25 plads – eller 10. laveste – ud af 34 OECD-lande i perioden 2008-2012, når det...


tirsdag 25. marts 2014

IMF’s undersøgelse af sammenhæng mellem ulighed og vækst

CEPOS offentliggør i dag et notat, der omhandler IMFs undersøgelse1 af sammenhængen mellem ulighed, omfordeling og økonomisk vækst. IMF-undersøgelsen konkluderer, at øget omfordeling og mindre ulighed gavner den økonomiske...


mandag 24. marts 2014

Nulvækst i det offentlige forbrug er gennemført

CEPOS udsender i dag et notat om den offentlige nulvækst, der i 2010 blev meldt ud af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Med udgangspunkt i det seneste nationalregnskab må man konstatere, at den offentlige nulvækst...


søndag 23. marts 2014

Hvert 3. lovforslag på skatteområdet har høringsfrist på under 2 uger

CEPOS har foretaget en optælling af samtlige nye love indenfor skatteområdet i 2013, som viser, at der i Folketingsåret 2011/2012 blev fremsat 33 lovforslag, hvoraf 15 af dem havde en høringsfrist på under 14 dage, mens det i...


fredag 21. marts 2014

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

CEPOS har i et nyt notat set på betydningen af arveafgiften og vurderet konsekvenserne af en afskaffelse eller lempelse af arveafgiften enten for specifikke ejerformer af kapital eller for alle. Arveafgiften er en skat på 15-36...


Displaying results 1 to 15 out of 395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.. 15

>>