Bliv Sponsor / Forny Sponsorat

Beløb Kr.

Analyser & notater  

Print side Tip en ven
Se liste over samlede notater    
lørdag 19. april 2014

Privathospitalernes udbudstakst: 43 pct. af DRG-taksten

CEPOS offentliggør i dag en ny analyse, der viser, at privathospitaler via udbudsaftaler med regionerne kan foretage behandlingerne til gennemsnitligt 43 pct. af DRG-taksten, hvilket umiddelbart er under halv pris af, hvad...


tirsdag 15. april 2014

Konsekvenser af ændringer af registreringsafgiften

I en ny analyse, har CEPOS beregnet konsekvenserne af forskellige ændringer af registreringsafgiften. Resultatet af analysen viser bl.a., at selv større lettelser af registreringsafgiften vil være fuldt selvfinansierende og,...


lørdag 12. april 2014

Den skattemæssige begunstigelse af boligejere er forsvundet

I den offentlige debat fremhæves det stadig ofte – både af økonomer og politikere – at der kan opnås en samfundsøkonomisk gevinst ved at hæve boligskatten og dermed mindske den skattemæssige begunstigelse af boligejere. Det...


fredag 11. april 2014

Real pensionsskat på over 100 pct. for 60-årige bundskatteydere

CEPOS udsender i dag et notat om den reelle sammensatte marginalskat på afkastet af pensionsindbetalinger. I beregningerne tages der bl.a. hensyn til inflation, pensionsafkastskat samt indkomstaftrapning af pensionstillæg og...


torsdag 10. april 2014

Privathospitalernes nedtur fortsætter – markedsandelen er faldet med 54 pct. på 3 år

Alene fra 2010 til 2013 er privathospitalernes markedsandele faldet med 54 pct. De seneste tal viser, at den private andel ligger på 1,03 pct., hvilket er det laveste niveau siden 2007. Det viser et nyt CEPOS-notat, som også ser...


onsdag 9. april 2014

Lavere selskabsskat skaber flere jobs fra udenlandske investeringer

Der bliver skabt færre nye arbejdsplader fra udenlandske investeringer i Danmark end i mange andre lande. Derfor har CEPOS i en ny analyse set på, hvad der påvirker niveauet af jobskabelse fra nye udenlandske investeringer og...


onsdag 9. april 2014

Udlandet fravælger Danmark som investeringsland

Der bliver skabt færre nye arbejdspladser fra udenlandske investeringer i Danmark end i mange andre lande. Danmark indtager således blot en 25 plads – eller 10. laveste – ud af 34 OECD-lande i perioden 2008-2012, når det...


tirsdag 25. marts 2014

IMF’s undersøgelse af sammenhæng mellem ulighed og vækst

CEPOS offentliggør i dag et notat, der omhandler IMFs undersøgelse1 af sammenhængen mellem ulighed, omfordeling og økonomisk vækst. IMF-undersøgelsen konkluderer, at øget omfordeling og mindre ulighed gavner den økonomiske...


mandag 24. marts 2014

Nulvækst i det offentlige forbrug er gennemført

CEPOS udsender i dag et notat om den offentlige nulvækst, der i 2010 blev meldt ud af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Med udgangspunkt i det seneste nationalregnskab må man konstatere, at den offentlige nulvækst...


søndag 23. marts 2014

Hvert 3. lovforslag på skatteområdet har høringsfrist på under 2 uger

CEPOS har foretaget en optælling af samtlige nye love indenfor skatteområdet i 2013, som viser, at der i Folketingsåret 2011/2012 blev fremsat 33 lovforslag, hvoraf 15 af dem havde en høringsfrist på under 14 dage, mens det i...


fredag 21. marts 2014

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

CEPOS har i et nyt notat set på betydningen af arveafgiften og vurderet konsekvenserne af en afskaffelse eller lempelse af arveafgiften enten for specifikke ejerformer af kapital eller for alle. Arveafgiften er en skat på 15-36...


lørdag 1. marts 2014

136.000 ledige, efterlønsmodtagere mv. har svagt incitament til at tage et arbejde

CEPOS udsender i dag et notat, der belyser nettokompensationsgraden for 279.000 personer fuldt ledige (dagpenge- og kontanthjælpsmodtager), efterlønsmodtagere mv., når alternativet er et lavtlønsjob til 115 kr. i timen....


mandag 6. januar 2014

Efter finanslovsaftalen – fortsat lille jobgevinst for mange kontanthjælpsmodtagere

CEPOS har i et nyt notat set på, hvilken betydning hhv. Finansloven 2014 og Skattereformen får, når de er fuldt indfaset, for kontanthjælpsmodtageres incitament til at tage et lavtlønsjob. På baggrund af Økonomi- og...


onsdag 18. december 2013

Sammenligning af reformer under Fogh, Løkke og Thorning

I et nyt notat sammenlignes effekten på den strukturelle beskæftigelse af reformer under VK-regeringen (2001-2011), Fogh (2001-2009), Løkke (2009-2011) og Thorning (2011-2013). ”Thorning regeringen har på godt to år...


søndag 15. december 2013

Skatter på fast ejendom er næsten fordoblet siden 2001 på trods af skattestoppet

CEPOS har i et nyt notat set på udviklingen af boligbeskatningen, siden skattestoppet trådte i kraft i 2001. ”Mange har den opfattelse, at boligbeskatningen i Danmark er lav og har været faldende på grund af det skattestop,...


Displaying results 1 to 15 out of 391

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.. 15

>>