Bliv Sponsor / Forny Sponsorat

Beløb Kr.

Analyser & notater  

Print side Tip en ven
Se liste over samlede notater    
onsdag 30. juli 2014

NYT NOTAT: Brugerbetaling fordelt på forskellige befolkningstyper

”I Danmark er der ingen brugerbetaling på lægebesøg. Det er der derimod i Sverige, Norge og Finland. Og med god grund. Her bruges brugerbetalingen til at dæmpe efterspørgslen efter sundhedsydelser og lette presset på...


fredag 4. juli 2014

NYT ESSAY: Om Pikettys kapitalismekritik

I et nyt essay diskuterer og vurderer analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS, betydningen og holdbarheden af Thomas Pikettys forudsigelser og analyser i bogen "Capital in The Twenty-First Century". I essayet ses...


onsdag 2. juli 2014

Linjefagskompetencer øger ikke skolernes præstationer

Regeringen ønsker at øge kvaliteten af undervisningen i den danske folkeskole og har derfor senest i Folkeskolereformen 2013 stillet krav til alle landets folkeskoler om, at al undervisning i 2020 skal foretages af lærere med...


onsdag 2. juli 2014

Linjefagskompetencer øger ikke skolernes præstationer

Regeringen ønsker at øge kvaliteten af undervisningen i den danske folkeskole og har derfor senest i Folkeskolereformen 2013 stillet krav til alle landets folkeskoler om, at al undervisning i 2020 skal foretages af lærere med...


tirsdag 1. juli 2014

Top 1 pct. fordelt på landets kommuner – se din kommune her

CEPOS udsender i dag et notat om den 1 pct. af befolkningen, der er mest vellønnet, og i hvilke kommuner de er bosiddende. For at tilhøre top 1 pct. skal man have en indkomst (løn, aktieindkomst, nettorenteindtægter og overskud...


mandag 30. juni 2014

Top 1 pct.: 39 pct. er ude efter 1 år og international sammenligning

CEPOS udsender i dag et notat, der belyser top 1 pct.' indkomstforhold. Gruppen af top 1 pct. udgør ca. 43.000 personer. Det fremgår, at man skal have en minimumsindkomst på 1,2 mio. kr. for at være blandt de 1 pct. mest...


fredag 27. juni 2014

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Regeringen ønsker, som det fremgår af regeringsgrundlaget, at gennemføre en ”provenuneutral reform” af bilafgifterne for at opnå et ”markant” bidrag til klimamålsætningerne om mindre CO2-udslip ved at gøre det ”billigere at købe...


mandag 23. juni 2014

Gevinsten ved at tage et lavtlønsjob for dagpengemodtagere

CEPOS har i et nyt notat set på incitamenterne for dagpengemodtagere til at tage et lavtlønsjob. ”Beregningerne viser, at en enlig dagpengemodtager på maksimale dagpenge med 0-3 børn får reduceret sit rådighedsbeløb med 28 - 441...


mandag 16. juni 2014

Forslag til retssikkerhedsmæssige forbedringer på skatteområdet

I den seneste tid er der blevet sat fokus på en række retssikkerhedsmæssige problemstillinger på skatteområdet. Bl.a. har personsager om udenlandsdanskeres skattebetalinger, de fejlbehæftede ejendomsvurderinger, sager mod...


fredag 6. juni 2014

Når overudligningsreglen kommer i vejen

Den kommunale udligning er de seneste år løbende blevet skærpet – både på baggrund af ændringer i den kommunale udligningsmodel, men i virkeligheden også i form af øget brug af puljespecifikke og mere skønsmæssigt fordelte...


onsdag 4. juni 2014

Finansiering og incitamenter i kommunerne

Forslag til ny kommunal finansieringsmodel styrker økonomien og det kommunale selvstyre.

Med den kommunale strukturreform i 2007 fik kommunerne ændrede opgaver og størrelser, men der fulgte ikke samtidig – som på det regionale...


lørdag 24. maj 2014

Kun halvdelen af 00’ernes konkurrenceevnetab er genvundet

Den danske lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. I et nyt notat har CEPOS afdækket årsagerne til, at Danmark kun har genvundet halvdelen af det konkurrenceevnetab, der blev skabt gennem 00erne....


søndag 18. maj 2014

Højt sygefravær blandt pædagoger i din kommune koster varme hænder

Nye tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at sygefraværet blandt pædagoger i en række af landets kommuner er højt. CEPOS har derfor i en ny analyse set på, hvordan sygefraværet varierer mellem kommunerne...


tirsdag 6. maj 2014

Kammeradvokatens indtjening på skattesager er konstant stigende

En ny analyse fra CEPOS viser, at Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten i skatteretssager er steget fra 51 mio. kr. i 2007 til 97 mio. kr. i 2013. Det svarer til en stigning på 90 pct. Analysen viser samtidig, at...


torsdag 24. april 2014

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Eksportudviklingen spiller en stor rolle for både den danske beskæftigelse og vækst. Fra 2008 til 2013 faldt den danske industribeskæftigelse med 22 pct. (83.000 beskæftigede), og selv fra 2012 til 2013 var der et fald på godt...


Displaying results 1 to 15 out of 389

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.. 15

>>